Mooi resultaat Zorginspectie cardiologisch zorgtraject


Ziekenhuizen spannen zich dagelijks in om de patiëntzorg te blijven verbeteren. Hiervoor worden heel wat projecten opgestart. De Vlaamse overheid engageert zich er toe om de ziekenhuizen te toetsen op richtlijnen rond kwaliteit en patiëntveiligheid. In dat kader werd in de zomermaanden een inspectie m.b.t. het cardiologisch zorgtraject uitgevoerd in de Vlaamse ziekenhuizen. AZ Oudenaarde zet een mooie score neer.

 AZ Oudenaarde ontving op 5 december een inspectiebezoek van Zorginspectie voor het cardiologisch zorgtraject. Concreet bezochten de inspecteurs de afdeling intensieve zorgen (IZ) en hartbewaking en de verpleegafdelingen inwendige ziekten. 

De inspecteurs van Zorginspectie hebben drie thema’s gecontroleerd: personeel, veilige zorg en gestandaardiseerde zorg. Er konden geen tekortkomingen worden vastgesteld, AZ Oudenaarde behaalde een bijna perfecte score op de hele lijn.

Klik hier voor een gedetailleerde toelichting over de resultaten van de inspectie.

Afdrukken E-mail