AZ Oudenaarde wil samenwerking aangaan met netwerk Gent


De Raad van Bestuur van AZ Oudenaarde heeft beslist om een intentieverklaring te tekenen voor het vormen van een ziekenhuisnetwerk samen met UZ Gent, AZ Jan Palfijn en AZ Sint-Lucas.

De Raad van Bestuur herziet de eerdere besluitvorming voor samenwerking met het netwerk Denderbekken na de feedback van de Vlaamse Administratie enerzijds en de wijzigingen in de netwerken Denderbekken en Gent anderzijds.

Met toetreding tot het netwerk Gent kan de toekomst van AZ Oudenaarde als sterk perifeer basisziekenhuis verankerd worden in een stabiele en goed uitgebouwde netwerkomgeving. Op basis van de samenwerking kan blijvend toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg gegarandeerd worden voor de patiënten uit de regio.

Meer informatie vindt u in dit artikel van Het Laatste Nieuws.

Afdrukken E-mail