Inspectieronde Zorginspectie: goede score voor AZ Oudenaarde!


Ziekenhuizen spannen zich dagelijks in om de patiëntzorg te blijven verbeteren. Hiervoor worden heel wat projecten opgestart. De Vlaamse overheid engageert zich er ook toe om de ziekenhuizen te toetsen op richtlijnen rond kwaliteit en patiëntveiligheid. In dat kader werd in de zomermaanden een inspectie uitgevoerd in de Vlaamse ziekenhuizen. AZ Oudenaarde zet een mooie score neer.

 AZ Oudenaarde kreeg op dinsdag 7 augustus bezoek van de inspecteurs van Zorginspectie voor een tweede inspectieronde over het chirurgisch en het internistisch zorgtraject. Door de tweede inspectieronde op deze manier te organiseren, willen ze de aandacht voor kwaliteit binnen het chirurgisch en internistisch zorgtraject levend houden.

Over het algemeen zette AZ Oudenaarde een zeer mooi resultaat neer. Op alle kritieke punten werd voldaan, waardoor een nieuwe inspectieronde niet nodig is. De gecontroleerde dossiers bevatten nagenoeg allemaal de nodige gegevens en voor handhygiëne werd opnieuw een perfecte score behaald!

Slechts één item behoeft extra opvolging, namelijk de opvolging van de certificaten voor geavanceerde reanimatie van de artsen. Dit bleek nog niet voor alle artsen vernieuwd te zijn op het moment van de inspectie. Er wordt naar gestreefd dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

Klik hier voor een meer gedetailleerde toelichting over de resultaten van de inspectie.

Afdrukken E-mail