Tevredenheidsbevraging nieuwe werkwijze Materniteit


Sinds juli 2017 hanteert de afdeling Materniteit een nieuwe werkwijze bij keizersneden. Om deze werkwijze nog verder te kunnen optimaliseren, lanceert de afdeling een tevredenheidsbevraging, die u ook online kan invullen.

Veel vrouwen willen zo natuurlijk mogelijk bevallen en hebben hierover een ideaalbeeld. Een keizersnede is voor vele vrouwen dan ook een ontgoocheling. Bij een vaginale geboorte wordt de baby altijd één uur skin-to-skin (huid op huid) bij de mama op de borst gelegd. Dit intieme moment bevordert de binding tussen moeder en kind.

Sinds 2017 wordt in AZ Oudenaarde ook bij patiënten met een keizersnede skin-to-skin toegepast. De  pasgeboren baby blijft na de keizersnede bij mama en partner in de operatiezaal. Hiervoor wordt de baby in een ondersteuningsband vastgemaakt op de borst van de mama. De baby blijft gedurende de tijd dat mama op de operatiezaal en recovery verblijft continu in deze speciale draagdoek. Na een goed verloop en stabiele waarden worden de baby en de kersverse ouders naar de kamer op de kraamafdeling begeleid.

Bent u vorig of dit jaar bevallen d.m.v. een keizersnede, al dan niet met skin-to-skin? Wij zouden het erg appreciëren, mocht u even tijd nemen om deze enquête in te vullen via deze link.

Afdrukken E-mail