Start to work op Revalidatie: Leerling-verpleegkundigen nemen de dienst over


Van maandag 7 mei tot vrijdag 22 juni wordt de afdeling Revalidatie gerund door studenten verpleegkunde. Tijdens deze leerwerkplaatsstage krijgen ze de kans om alle facetten van het verpleegkundig beroep ‘in het echt’ te ervaren.

Grondige voorbereiding en begeleiding

Voor de aanvang van het project vonden sollicitatiegesprekken plaats met het diensthoofd verpleging, de hoofdverpleegkundige van de afdeling Revalidatie en de begeleider intreders-herintreders. De leerlingen moesten tijdens deze gesprekken motiveren waarom zij een goede aanwinst zouden zijn voor de afdeling.

De eerste dagen van de leerwerkplaatsstage staan in het teken van inscholing. Tijdens drie goed gevulde dagen worden de leerlingen ondergedompeld  in de geldende werkmethodes en richtlijnen van AZ Oudenaarde. Ze leren o.a. over het gebruik van het procedureboek, omgaan met materialen, kwaliteit in AZO, ziekenhuishygiëne, interne reanimatie, EWS en RIBI en nog veel meer.

Medewerkers als stagementoren

Het is de bedoeling dat de studenten het echte werkleven ervaren en de afdeling dan ook volledig overnemen. Uiteraard staan ze daarin niet alleen. De medewerkers van de afdelingen fungeren als stagementoren en volgen de werking van de afdeling gedurende het volledige project nauwgezet op. Ook voor hen is dit dus een leerrijke ervaring!

Volg onze Facebookpagina voor meer nieuws

We horen graag van de studenten hoe zij dit project ervaren en wat ze geleerd hebben tijdens hun stage. Op onze Facebookpagina worden daarom tijdens het project regelmatig verslagjes geplaatst die door de studenten werden gemaakt.

STW website

Afdrukken E-mail