Deel uw MANGOMOMENT of vertel ons ‘WHAT MATTERS TO YOU’!


Een kwalitatieve zorgverlening waarin de patiënt centraal staat en waarbij een luisterend oor belangrijk is, daarvoor ijveren we graag.
Ook vanuit externe instellingen worden projecten met deze insteek opgestart. AZ Oudenaarde participeert aan twee projecten.

Mangomoment

De term ‘mangomoment’ komt voort uit een reportage over het leven op intensieve zorgen in UZ Leuven. Journaliste Annemie Struyf praatte tijdens de reportage met patiënte Viviane, die haar vertelde hoe graag ze nog eens een mango zou proeven. Op het einde van haar observatieperiode op intensieve zorgen ging Annemie nogmaals langs bij Viviane en bracht haar als cadeau een mango, een klein gebaar dat de patiënte echt raakte.

Inmiddels is er een onderzoeksproject opgestart, waarbij gezocht wordt naar Mangomomenten uit de zorgverlening. Patiënten kunnen online hun voorbeelden indienen, maar ook aanmeldingen op papier worden aanvaard. AZ Oudenaarde doet graag mee aan dit project, te meer omdat we hopen dat we getuigenissen van onze patiënten ook kunnen gebruiken als goed voorbeeld in de organisatie!

Mangomoment

In AZ Oudenaarde worden kaartjes verspreid waarop patiënten hun eigen mangomoment kunnen noteren. Aan het onthaal zal een box worden opgesteld waarin ze hun kaartje kunnen deponeren. Hopelijk levert dit mooie verhalen op! De verhalen kunnen overigens ook online ingediend worden via de website www.mangomoment.be, uw verhaal wordt dan anoniem verwerkt en gebruikt voor onderzoeks- en opleidingsdoeleinden.

 

What matters to you?

Dit project werd vorig jaar gelanceerd door Zorgnet-Icuro en wordt dit jaar herhaald.

WMTY

‘What Matters to you’,betekent dat aan patiënten gevraagd wordt wat zij nu écht belangrijk vinden. Patiënten voelen zich namelijk pas echt tevreden als ze de indruk krijgen dat naar hun noden geluisterd wordt. Daarom zal de achterkant van de mangokaartjes gewijd zijn aan de wensen of vragen van onze patiënten. Zo kunnen we samen werken aan een patiëntgerichte zorgverlening! 

Afdrukken E-mail