Nieuwe stroboscopie- endoscopie toren op de dienst NKO


Op de NKO-dienst werd een nieuwe stroboscopie–endoscopietoren aangekocht, Spectar van de firma Xion.

Met het toestel worden de stembanden en de trillingsgolven van de stembanden in beeld gebracht. Aan de patiënt wordt gevraagd om een lange i-klank te vormen, de stroboscoop genereert dan snelle lichtflitsen in dezelfde frequentie als de stem van de patiënt. Hierdoor lijkt het alsof de stembanden heel langzaam bewegen en kan elke fase van de stemvorming in detail bekeken worden.

toestelspectarxion

Zo kunnen stemproblemen duidelijker aangetoond, behandeld en opgevolgd worden. Ook voor de diagnose en opvolging van slikproblemen is het toestel een meerwaarde, door de hoge kwaliteit van de beelden.

Het toestel ontving in 2016 de Innovation Award Berlin Brandenburg.

Afdrukken E-mail