Dag van de logopedie 6 maart 2018


Met ondersteunende en alternatieve communicatie krijgt iedereen een stem. Niet of nauwelijks kunnen spreken, betekent niet dat je niets te zeggen hebt. Ook kinderen en volwassenen die niet goed kunnen spreken, hebben behoefte aan communiceren. Door gebruik te maken van andere communicatievormen en -middelen, kunnen zij zich toch uiten. De logopedist kan hierbij een belangrijke rol spelen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart in het teken van ‘ondersteunende en alternatieve communicatie’.

Verschil ‘ondersteunende’ en ‘alternatieve’ communicatie

Ondersteunende communicatie is een bijkomend hulpmiddel. De persoon kan zich verbaal wel uiten, maar dit verloopt moeilijk. Er is nood aan extra ondersteuning. Alternatieve communicatie daarentegen vervangt de verbale communicatie volledig.

Bij het zoeken van een geschikt hulpmiddel moet een onderscheid gemaakt worden tussen technologische en niet-technologische hulpmiddelen. Alle onderstaande hulpmiddelen kunnen zowel ter ondersteuning als ter vervanging van de verbale communicatie gebruikt worden. Het hulpmiddel dat gekozen wordt, hangt af van de fysieke en cognitieve mogelijkheden en van de behoeften van de persoon zelf.

Niet-technologische hulpmiddelen

Niet-technologische hulpmiddelen zijn o.a. letterkaarten, schrijven, communicatiekaarten en -boeken, maar ook lichaamstaal zoals gebaren en gezichtsuitdrukkingen. In AZ Oudenaarde maken we vaak gebruik van deze hulpmiddelen bij personen die door een hersentrauma moeilijk of niet kunnen communiceren. Het hulpmiddel zelf wordt meestal samengesteld in samenspraak met de persoon zelf en de familie, om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op zijn/haar noden.

Een voorbeeld van een communicatieboek:

Communicatieboek

Een voorbeeldprent uit een communicatieboek: ‘dorst’

Dorst

Technologische hulpmiddelen

Voor personen met langdurige of blijvende problemen met verbale communicatie, kunnen technologische hulpmiddelen een oplossing zijn. Hierbij horen o.a. spraakcomputers met verschillende bedieningsvormen afhankelijk van de mogelijkheden van de persoon, en apps voor tablets. Ook hier kunnen persoonlijke aanpassingen gebeuren, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het dagelijkse leven van de persoon zelf.

Een voorbeeld van een spraakcomputer:

spraakcomputer

 

Meer informatie kan je vinden op de website www.hulpmiddeleninfo.be.

Afdrukken E-mail