AZ Oudenaarde scoort goed voor het veiligheidsmanagementsysteem


Sinds 2013 bevraagt de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid de ziekenhuizen jaarlijks over de implementatie van hun veiligheidsmanagementsysteem. AZ Oudenaarde komt als één van de beste ziekenhuizen naar voren in een anonieme ranking tussen alle bevraagde instellingen.

Ziekenhuizen moeten beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem, waarbij onbedoelde incidenten behandeld en geanalyseerd worden en proactief nagedacht wordt over mogelijke risico’s bij nieuwe projecten of veranderingen.

De FOD Volksgezondheid heeft op basis van haar bevraging een puntenranking toegekend aan de deelnemende ziekenhuizen. AZ Oudenaarde scoorde in 2015 het maximum van de punten. In 2016 eindigden we als tweede ziekenhuis. Vooral voor wat betreft het betrekken van patiënten bij incidenten en risico’s nemen we een voorbeeldfunctie in, met name dankzij de oprichting van de Cliëntenraad in 2015.

Meer gedetailleerde informatie kan u terugvinden op het luik ‘Kwaliteit’ op onze website.

Afdrukken E-mail