AZ Oudenaarde kiest voor ziekenhuisnetwerk Denderbekken


In het kader van de hertekening van het ziekenhuislandschap heeft de Raad van Bestuur van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde beslist een samenwerking op te starten met het ziekenhuisnetwerk Denderbekken, bestaande uit de ziekenhuizen van Aalst, Geraardsbergen, Wetteren en Dendermonde.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat ziekenhuizen meer samenwerken in netwerken om zo de zorg optimaler te organiseren en de zorgkwaliteit te verbeteren. De samenwerking met het netwerk Denderbekken is een logische keuze voor AZ Oudenaarde, omdat de reeds bestaande samenwerkingen, onder andere met het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, op deze manier maximaal kunnen worden verdiept. Ook het artsenkorps verleent haar steun aan deze beslissing.

De krijtlijnen voor de strategie van het netwerk Denderbekken zijn al uitgezet, met als vier pijlers: (1) toegankelijke zorg, (2) kwaliteitsvolle zorg, (3) medische innovatie en onderzoek, en (4) financiële performantie. Deze strategie sluit sterk aan bij de visie van AZ Oudenaarde. De Raad van Bestuur van AZ Oudenaarde gaat een concrete samenwerking binnen het netwerk nu verder bespreken met de andere netwerkpartners.

Voor de meest gespecialiseerde zorg onderhoudt AZ Oudenaarde, naast de toetreding tot het netwerk Denderbekken, haar partnership met het UZ Gent. Daarnaast opteert de Raad Van Bestuur voor de verdere uitwerking van een regionale samenwerking met de omliggende ziekenhuizen in de Vlaamse Ardennen, met name de ziekenhuizen van Ronse en Zottegem, ongeacht hun netwerkkeuze.

Afdrukken E-mail