AZ Oudenaarde behaalt NIAZ-accreditatie


AZ Oudenaarde wordt beloond met een NIAZ-accreditatie. Dit internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op een hoog niveau kwaliteit van zorg kan voortbrengen. De NIAZ-accreditatie is 4 jaar geldig.

Begin maart 2016 kreeg AZ Oudenaarde bezoek van 8 NIAZ-auditoren. Zij namen gedurende 4 dagen alle aspecten van de ziekenhuiswerking onder de loep, waarbij reproduceerbare kwaliteit en gegarandeerde patiëntveiligheid in de zorgprocessen aantoonbaar moesten zijn. Het College van kwaliteitsverklaringen besliste op basis van het auditorenrapport dat AZ Oudenaarde accreditatiewaardig is.

Het behalen van de ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie is een bijzondere prestatie voor een gemiddeld klein regionaal ziekenhuis. Ann De Maere, algemeen directeur, is opgetogen: “Het ziekenhuis heeft dit niveau kunnen bereiken dankzij alle ziekenhuismedewerkers die bewust werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid vertalen in hun dagelijks werk”.

Aan het accreditatiebezoek ging een voorbereiding van ruim 3 jaar vooraf. Voor de ziekenhuismedewerkers is de accreditatie dan ook de kers op de taart.

 Meer informatie over de accreditatie vind je hier.

Afdrukken E-mail