1 op 4 ziekenhuizen slordig? AZ Oudenaarde scoort goed!


Ziekenhuizen spannen zich dagelijks in om de patiëntzorg te blijven verbeteren. Hiervoor worden heel wat projecten opgestart. De Vlaamse overheid engageert zich er ook toe om de ziekenhuizen te toetsen op richtlijnen rond kwaliteit en patiëntveiligheid. Kwaliteit in ziekenhuizen wordt dan ook meer en meer een populair item in de nieuwsmedia.

Het Laatste Nieuws berichtte op vrijdag 13 november dat één op de vier Vlaamse ziekenhuizen het niet nauw neemt met de kwaliteitsnormen. Het bericht komt er naar aanleiding van de inspectieronde van Zorginspectie, waarvan de verslagen bekend gemaakt worden.

Voor een aantal van de belangrijkste gemaakte fouten behaalde AZ Oudenaarde nochtans een goede score in deze inspectieronde. Zo leefden alle gecontroleerde personeelsleden de handhygiënemaatregelen perfect na. Op de intensieve zorgenafdeling droegen alle patiënten een identificatiebandje. Op één dossier na, bevatten de gecontroleerde dossiers alle nodige parameters en pijnscores. Ook voor de medicatievoorschriften en de vereisten voor gegevens en vervaldata van geneesmiddelen behaalde AZO een goede score, net als voor de preventieve controle van medische toestellen.

Voor de medische permanentie op de spoedafdeling behaalde AZO helaas wel een onvoldoende, omdat de gemaakte afspraken niet aangetoond konden worden met een permanentiewachtlijst. Daarom werd AZO in oktober opnieuw gecontroleerd. Alle werkpunten werden echter goed aangepakt, en Zorginspectie beoordeelde het ziekenhuis dan ook positief.

Klik hier voor een meer gedetailleerde toelichting over de resultaten van de inspectie. (resultaten internistisch zorgtraject)

Afdrukken E-mail