Financiële kerncijfers van het ziekenhuis doorgelicht


De Tijd onderzocht de financiële kerncijfers van de 53 Vlaamse algemene ziekenhuizen op basis van 4 criteria : rendabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en continuïteit. Hierna geven wij onze duiding bij deze kerncijfers.

 

Liquiditeit – Is er risico op betalingsproblemen ?

Voor deze parameter scoort het AZ Oudenaarde zeer goed (plaats 11).

Continuïteit – Blijft het ziekenhuis investeren ?

Ook voor deze parameter scoort het AZ Oudenaarde bijzonder goed (plaats 3)

Solvabiliteit – Hoe stevig is het ziekenhuis ?

Exclusief subsidies bedraagt de solvabiliteit 13% van het totale vermogen. Hiermee staat het ziekenhuis op positie 22 van de MAHA-analyse (92 ziekenhuizen).

Om een diepgaande herconditionering van het volledige ziekenhuis te financieren, werden immers leningen afgesloten. Deze leningen verhoogden het balanstotaal, waardoor het aandeel van het eigen vermogen zonder subsidies in dit totaal verwaterde.

Zowel de investeringsleningen als de subsidies houden rechtstreeks verband met de herconditionering. De interesten van deze leningen en de afschrijvingen van de onderliggende herconditionering zullen grotendeels gerecupereerd worden via het Budget Financiële Middelen. Daarom is het zinvol de solvabiliteit te meten inclusief de gegarandeerde subsidies.

Inclusief subsidies bedraagt het eigen vermogen 47,5 miljoen Euro of 38% van het balanstotaal, wat zonder meer een degelijke verhouding is.

Rendabiliteit – Komt het ziekenhuis rond met de jaarlijkse inkomsten ?

Wat betreft de rendabiliteit vermeldt De Tijd het AZ Oudenaarde als slechtst scorende ziekenhuis van Vlaanderen, met als verhouding courante winst / omzet -4,13 %.

  2012 2013 2014
Courant resultaat 400,51 -1.067,58 -1.500,94
Omzet 33.807,16 33.398,89 36.335,72
Ratio 1,18 -3,20 -4,13

Net als vorig jaar moet dit cijfer echter in belangrijke mate genuanceerd worden.
Om met andere ziekenhuizen vergelijkbaar te zijn, moeten immers op zijn minst de volgende aanpassingen doorgevoerd worden :
• opname van de medische honoraria in de omzet
• aanpassing ivm voorzieningen voor toekomstige kosten en minderopbrengsten

Na deze noodzakelijke correcties :

  2012 2013 2014
Courant resultaat 961,42  -553,47 -640,03
Omzet 52.185,06 52.401,54 56.354,45
Ratio 1,84 -1,06 -1,67

Uit bovenstaande blijkt dat de rendabiliteit van het ziekenhuis inderdaad heeft geleden – met name onder de verbouwingswerken die in de periode 2013-2014 versneld werden voltooid – maar niet zo dramatisch als door De Tijd wordt weergegeven.

Na nog één wat moeilijker, maar al beter jaar 2015, voorziet het ziekenhuis terug in een break even in 2016 of 2017.

Wij zijn ervan overtuigd dat de up-to-date infrastructuur en de kwaliteitsvolle zorg de activiteit enkel ten goede zal komen. Wij kijken de toekomst dan ook met het volste vertrouwen tegemoet.

 

 

 

Afdrukken E-mail