Covid-19: stand van zaken

De Vlaamse ziekenhuizen bevinden zich deze zomer in fase 1A, wat betekent dat we permanent 25% van de beschikbare bedbezetting vrij houden voor mogelijke Covid-19-patiënten. Zolang de situatie stabiel blijft, publiceren we geen dagelijkse cijfergegevens meer over het aantal patiënten in het ziekenhuis.

Lees verder

Afdrukken E-mail

Ziekenhuisstage voor haio’s: plezant en leerrijk!

In 2019 werd de huisartsenopleiding hervormd, met als belangrijke verandering drie jaar praktijkstage in plaats van twee jaar. Huisartsen-in-opleiding (haio’s) lopen nu ook zes maanden stage in een ziekenhuis. In AZ Oudenaarde worden haio’s begeleid door stagemeesters dr. Katrien Lecluyse (gastro-enterologie) en dr. Benoit van Innis (orthopedie). Dr. Stijn Hoet draait al 5 maanden mee in het ziekenhuis, eerst drie maanden op de afdelingen inwendige ziekten, nu staat hij op de afdeling heelkunde. “Plezant en leerrijk”, zo omschrijft Stijn zijn stageperiode tot nu toe.

Lees verder

Afdrukken E-mail

Corona-maatregelen: UPDATE

Net als in de andere ziekenhuizen, worden ook in AZ Oudenaarde patiënten opgenomen met verdenking van besmetting met het coronavirus.

We hebben hiervoor alle nodige schikkingen getroffen, zowel voor de zorgmedewerkers als voor de patiënten. Patiënten worden in de beste omstandigheden gemonitord.

De situatie is onder controle en wordt van dag tot dag opgevolgd.

Dit nieuwsbericht somt alle preventieve maatregelen op en wordt frequent aangepast.

Lees verder

Afdrukken E-mail

Jaaroverzicht: dit was 2020

Het jaar 2020 zal in ieders geheugen gegrift staan als het jaar van de coronapandemie. Nooit eerder werden we met zo'n ongeziene snelheid gevat door een onbekende vijand, die ontaardde in een wereldwijde pandemie. Gelukkig werd 2020 ook gekenmerkt door beweging, zowel op vlak van infrastructurele en materiële vernieuwing en innovatie, als in onze strategie en beleid.

Lees verder

Afdrukken E-mail

  • 1
  • 2