Corona-maatregelen: UPDATE


Net als in de andere ziekenhuizen, worden ook in AZ Oudenaarde patiënten opgenomen met verdenking van besmetting met het coronavirus.

We hebben hiervoor alle nodige schikkingen getroffen, zowel voor de zorgmedewerkers als voor de patiënten. Patiënten worden in de beste omstandigheden gemonitord.

De situatie is onder controle en wordt van dag tot dag opgevolgd.

Dit nieuwsbericht somt alle preventieve maatregelen op en wordt frequent aangepast.

Lees verder

Afdrukken E-mail

Voorzorgsmaatregel Corona - Annuleren informatieavonden


Omwille van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, werd beslist om de geplande informatieavonden niet te laten doorgaan. Het gaat daarbij om de informatiesessie van Kind en Gezin op 12 maart en de 'Mag ik eens wat vragen, dokter'-informatiesessie over de ziekte van Crohn en Colitis op 24 maart.

Lees verder

Afdrukken E-mail

Voorzorgsmaatregel Corona - beperkt bezoek


Om de bescherming van de meest kwetsbare groepen in het ziekenhuis te garanderen, vragen wij met aandrang om bezoek te beperken tot 1 persoon per patiënt. Bezoekers met koorts en klinische symptomen van een bovenste of onderste luchtweginfectie verzoeken we vriendelijk het ziekenhuis te verlaten.

Lees verder

Afdrukken E-mail

Internationale dag van het gehoor


Op 3 maart is het 'internationale hearing day' of internationale dag van het gehoor, met als doel de aandacht te vestigen op de oorzaken en gevolgen van gehoorverlies. Lees hier een aantal weetjes en tips om gehoorteverlies te voorkomen.

Lees verder

Afdrukken E-mail

  • 1
  • 2