Kwaliteitsvisie


Het aanbieden van kwaliteitsvolle gezondheidszorg is een speerpunt van AZ Oudenaarde, dat als strategische doelstelling en in onze missie en visie is opgenomen. Kwaliteit is ook een van de waarden die elke medewerker van AZ Oudenaarde geacht wordt om na te streven.

Deze waarden werden gebundeld in het letterwoord KOERS, dat staat voor Kwaliteit, Open, Efficiëntie, Respect en Samenwerking. Werken aan kwaliteit is dus ook hier prominent vertegenwoordigd.

  • Lees hier meer over onze KOERS