Patiënttevredenheid


Zorgverleners in AZ Oudenaarde zetten zich elke dag in om de beste zorgen te verlenen aan de patiënt. Om nog beter aan de verwachtingen van de patiënt te kunnen voldoen, wordt de patiënt gestimuleerd om een patiënttevredenheidsbevraging in te vullen. Dit kan via een tevredenheidsenquête die u in de onthaalmap aantreft of digitaal, via onze website.

Specifieke informatie of opmerkingen over ziekenhuisafdelingen worden direct teruggekoppeld. De overige informatie wordt statistisch verwerkt. De resultaten zijn een stimulans om onze zorg dagelijks te blijven verbeteren.

Resultaten

Uit de tevredenheidsenquêtes van 2018 blijkt dat patiënten van AZ Oudenaarde over het algemeen zeer tevreden zijn over de werking van het ziekenhuis.

In 2018 werden 897 bevragingen ingevuld. Dit aantal is voldoende hoog om conclusies te kunnen maken op ziekenhuisniveau. We streven echter naar meer ingevulde formulieren. Daarom wordt samen met de Cliëntenraad van AZ Oudenaarde bekeken hoe we de enquête meer gebruiksvriendelijk kunnen maken.

  • Patiënten geven hun verblijf in AZ Oudenaarde een gemiddelde score van 8,36 op 10.
  • 92,64 % zou het ziekenhuis aanbevelen aan anderen.
  • Patiënten scoren zowel de medische als de verpleegkundige zorg zeer hoog, met een gemiddelde score van 3,68 op 4.

In een ranking van meest tot minst tevreden, scoren patiënten het meeste punten voor de vriendelijkheid van de verpleegkundigen, de toegediende zorgen en het onthaal door de verpleegkundigen, de vriendelijkheid van de artsen en de medische zorg.

De kwaliteit van de maaltijden, de temperatuur van de maaltijden en de facturen en betaling scoren gemiddeld het minste, maar nog altijd meer dan 3 punten op 4. We bekijken hoe we op deze punten meer tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen van onze patiënten.