Patiënttevredenheid


Zorgverleners in AZ Oudenaarde zetten zich elke dag in om de beste zorgen te verlenen aan de patiënt. Om nog beter aan de verwachtingen kunnen voldoen, vragen we onze patiënten een  bevraging in te vullen. Dit kan via een tevredenheidsenquête die in de onthaalmap steekt of digitaal, via onze website.

Specifieke informatie of opmerkingen over ziekenhuisafdelingen worden direct teruggekoppeld. De overige informatie wordt statistisch verwerkt. De resultaten zijn een stimulans om onze zorg dagelijks te blijven verbeteren.

 Sinds 2019 neemt AZ Oudenaarde ook deel aan de Vlaamse Patiëntenpeiling, een tevredenheidsonderzoek waaraan verscheidene ziekenhuizen deelnemen. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst die opgesteld is in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform.

Resultaten eigen tevredenheidsmeting

Uit de tevredenheidsenquêtes van 2020 blijkt dat patiënten van AZ Oudenaarde over het algemeen zeer tevreden zijn over de werking van het ziekenhuis.

In 2019 werden 938 bevragingen ingevuld. Dit is een serieuze daling t.o.v. het totaal aantal in 2019 (1423). Mogelijk heeft dit te maken met de coronacrisis, maar we kunnen dit niet bevestigen. Het aantal ingevulde enquêtes is voor de meeste afdelingen gelukkig voldoende hoog om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.

  • Patiënten geven hun verblijf in AZ Oudenaarde een gemiddelde score van 8,52 op 10.
  • 94,78 % zou het ziekenhuis aanbevelen aan anderen. Dat is een stijging met 2% tegenover het voorgaande jaar.
  • Patiënten scoren zowel de medische als de verpleegkundige zorg zeer hoog, met een gemiddelde score van 3,74 op 4.

In een ranking van meest tot minst tevreden, scoren patiënten het meeste punten voor de vriendelijkheid van de verpleegkundigen en artsen, de toegediende zorgen, de medische zorg en de pijnbehandeling.

De kwaliteit van de maaltijden, de temperatuur van de maaltijden en temperatuur op de kamer scoren gemiddeld het minste, maar nog altijd meer dan 3 punten op 4. We bekijken hoe we op deze punten meer tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen van onze patiënten.

Zo wordt er in samenspraak met de ziekenhuiskeuken gekeken naar meer variatie in het aanbod van de maaltijden.

Voor de temperatuur op de kamers werden de resultaten extra geanalyseerd en lijkt de tevredenheid vooral in de zomermaanden af te nemen. Er werd inmiddels al een hitteplan gelanceerd in voorbereiding op mogelijke hittegolven, deze resultaten tonen aan dat extra aandacht hiervoor zeker nodig zal zijn. Er zal in 2021 ook meer ingezet worden op communicatie en sensibilisatie naar de patiënten voor het goed verluchten van ziekenhuiskamers.

Vlaamse patiëntpeiling

Sinds 2019 neemt AZ Oudenaarde naast de eigen bevraging ook deel aan de Vlaamse Patiëntpeiling, om deze cijfers in de toekomst ook te kunnen vergelijken met de score van andere Vlaamse ziekenhuizen. AZ Oudenaarde heeft er in 2019 voor gekozen de resultaten nog niet bekend te maken op de website zorgkwaliteit.be, in 2020 wordt dit besluit opnieuw geëvalueerd.

Voor meer info raadpleeg:
Liesbeth Merckx
Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg
T 055 33 66 97
E Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.