Patiënttevredenheid


Zorgverleners in AZ Oudenaarde zetten zich elke dag in om de beste zorgen te verlenen aan de patiënt. Om nog beter aan de verwachtingen van de patiënt te kunnen voldoen, wordt de patiënt gestimuleerd om een patiënttevredenheidsbevraging in te vullen. Dit kan via een tevredenheidsenquête die u in de onthaalmap aantreft of digitaal, via onze website. De resultaten van deze bevragingen worden steeds teruggekoppeld en opgevolgd in het ziekenhuis. Ze zijn een stimulans om onze zorg dagelijks te blijven verbeteren.