Zorginspectie


De Vlaamse overheid focust elk jaar op een bepaald zorgtraject. Dit zorgtraject wordt in al zijn complexiteit getoetst middels een onaangekondigd bezoek van de Vlaamse zorginspectie. Het thema van deze inspecties wordt op voorhand aan de ziekenhuizen bekendgemaakt en intern zorgvuldig voorbereid. De volledige verslagen zijn terug te vinden op de website van Zorginspectie.