Kwaliteitsindicatoren


Een indicator is een getal dat wordt gemeten in een ziekenhuis en dat iets zegt over de kwaliteit van de zorg. AZ Oudenaarde verzamelt indicatoren over de eigen kwaliteit en neemt eveneens deel aan overheidsprojecten.

VIP²

AZ Oudenaarde neemt deel aan het Vlaamse Indicatoren Project (VIP²) van de Vlaamse overheid. De VIP²-indicatoren zijn ontwikkeld om aan ziekenhuizen feedback te geven over de kwaliteit van zorg met als doel de zorgverlening bij te sturen waar nodig. De resultaten en toelichtingen kunnen hier nagelezen worden.

Verpleegkundige kwaliteit

Door diverse diensten in het verpleegkundig departement worden kwaliteitsindicatoren opgevolgd en verzameld. Voorbeelden van deze indicatoren zijn de pijnbevraging, metingen op identificatiebandjes, informatieveiligheid en voeding.

Voor elke indicator is er een verantwoordelijke voor de meting en opvolging. De resultaten van alle metingen worden verzameld in een indicatorenprogramma en worden gebruikt om verbeteracties door te voeren.

Medische kwaliteit

De artsen in AZ Oudenaarde volgen zelf de geleverde kwaliteit op door middel van:

  • Kwaliteitsprojecten binnen de specialisatie (bv.: opvolgen van een goed medicatiebeleid na een hartinfarct op de dienst cardiologie).
  • Registratie van complicaties om hierop gerichte acties te kunnen ondernemen en zo complicaties te verminderen.