Medische kwaliteitsindicatoren


Een indicator is een getal dat wordt gemeten in een ziekenhuis en dat iets zegt over de kwaliteit van de zorg. AZ Oudenaarde verzamelt zelf indicatoren over de eigen kwaliteit en neemt eveneens deel aan overheidsprojecten.

VIP²

AZ Oudenaarde neemt deel aan het Vlaamse Indicatoren Project (VIP²) van de Vlaamse overheid. De VIP²-indicatoren zijn ontwikkeld om aan ziekenhuizen feedback te geven over de kwaliteit van zorg met als doel de zorgverlening bij te sturen waar nodig. De resultaten en toelichtingen kunnen nagelezen worden op de website www.zorgkwaliteit.be.

Eigen metingen artsen

De artsen in AZ Oudenaarde volgen zelf de geleverde kwaliteit op door middel van:

  • Kwaliteitsprojecten binnen de specialisatie (bv.: opvolgen van een goed medicatiebeleid na een hartinfarct binnen de dienst cardiologie).
  • Registratie van complicaties om hierop gerichte acties te kunnen ondernemen en zo de complicaties te verminderen.