Externe toetsingen


1. Accreditatie

AZ Oudenaarde behaalde in 2020 als eerste Vlaamse ziekenhuis een kwaliteitslabel bij Qualicor Europe (voorheen NIAZ) op basis van het QMentum Global-normenkader. Het label staat garant voor aantoonbare kwaliteit en veilige zorg.

Wat doet Qualicor Europe?

Qualicor Europe helpt zorginstellingen om kwaliteit te borgen in hun werk en processen. Ze accrediteren Nederlandse en Vlaamse ziekenhuizen op basis van een internationaal referentiekader. Meer informatie vind je op de website van Qualicor.

Audit

Begin maart 2020 ontving AZ Oudenaarde 8 auditoren van Qualicor. Zij namen gedurende 4 dagen alle aspecten van de ziekenhuiswerking en zorgverlening onder de loep. Daarvan moest reproduceerbare kwaliteit en gegarandeerde patiëntveiligheid in de zorgprocessen aantoonbaar zijn. Het College van Kwaliteitsverklaringen beslist op basis van het auditorenrapport dat AZ Oudenaarde accreditatiewaardig is.

Resultaat

De auditoren toetsen het ziekenhuis met behulp van de tracermethodiek: ze volgen het tracé van een patiënt, systeem of proces. Het auditteam nam maar liefst 1758 criteria onder de loep. AZ Oudenaarde behaalde een monsterscore van 99% op alle gouden criteria en 100% op de vereiste instellingsrichtlijnen.

Waarom QMentum Global?

Het vastleggen van kwaliteitsinitiatieven door het management verschoof met dit nieuwe normenkader naar het structureel verankeren van kwaliteitsdenken op de werkvloer, met participatie van de patiënt in het zorgproces.

AZ Oudenaarde heeft een gedegen patiëntparticipatiebeleid hoog op de agenda gezet en meegenomen in haar kernwaarden. Patiënten en familie worden op diverse wijzen betrokken, startend met meningen en vragen over de zorgverlening, tot meedenken en beslissen over het eigen zorgtraject. Via de Cliëntenraad is er zelfs de mogelijkheid om op een hoger niveau aanbevelingen te doen over het kwaliteitsbeleid.

2. Zorginspectie

De Vlaamse overheid focust elk jaar op een bepaald zorgtraject. Dit zorgtraject wordt in al zijn complexiteit getoetst middels een onaangekondigd bezoek van de Vlaamse zorginspectie. Het thema van deze inspecties wordt op voorhand aan de ziekenhuizen bekendgemaakt en intern zorgvuldig voorbereid. De volledige verslagen zijn terug te vinden op de website van Zorginspectie.