Accreditatie


Het kwaliteitsbeleid van AZ Oudenaarde werd op 1 juli 2016 beloond met een kwaliteitslabel van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), een ziekenhuisbrede accreditatie.

De werking van het ziekenhuis werd in 2016 door middel van een grondige audit getoetst aan de standaarden die het NIAZ hanteert rond veiligheid en kwaliteit. Om dit kwaliteitslabel te behalen, moest AZ Oudenaarde aantonen dat er sprake is van een verbetercultuur in de organisatie. Daarnaast moeten een aantal processen gericht op kwaliteit en patiëntveiligheid goed op orde zijn.

Wat is het NIAZ?

Het NIAZ of Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg, auditeert Nederlandse en Vlaamse ziekenhuizen op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Daarvoor heeft het NIAZ een referentiekader ontwikkeld, waaraan zorginstellingen moeten voldoen om een kwaliteitserkenning te krijgen. Het normenkader bevat afspraken die nodig zijn om veilige zorg te leveren. De kwaliteit moet steeds geborgd zijn, wat betekent dat de afspraken niet alleen bekend moeten zijn bij alle ziekenhuismedewerkers, maar dat de naleving ervan ook regelmatig getoetst wordt.

Meer informatie vindt u op de website van het NIAZ.

Voorbereiding

De voorbereiding op het behalen van de accreditatie nam ruim 3 jaar in beslag, waarbij gestart werd met het uitwerken van beleidsrichtlijnen en het opstellen van procedures, om gestandaardiseerde en doordachte werkwijzen voorop te stellen. Alle artsen en ziekenhuismedewerkers werden grondig voorbereid door tal van interne audits, veiligheidsrondes, rush-rondes, bijscholingen en wekelijkse communicatie.

Resultaat

AZ Oudenaarde ontving van het auditteam complimenten voor onder meer de relatie met de huisartsen in de regio, de uitwerking en opvolging van kwaliteitsmetingen en –resultaten, het betrekken van patiënten en bezoekers bij kwaliteit en veiligheid, de thematische werkgroepen voor de opvolging van kritische zorgprocessen en de werkgroep Medische Kwaliteit, die kwaliteitsinitiatieven van de artsen coördineert.

Blijvend verbeteren

Uiteraard stopt het streven naar doorgedreven kwaliteitszorg niet met het behalen van een accreditatielabel. De focus op kwaliteit blijft essentieel deel uitmaken van de ziekenhuiswerking. De eerste verbeterpunten worden dan ook meteen aangepakt. Ann De Maere, algemeen directeur: “Dát is net de kern van de verbetercultuur: het voortdurend verbeteren van de verbeteringen.”