Accreditatie


AZ Oudenaarde behaalde in 2020 als eerste Vlaamse ziekenhuis een kwaliteitslabel bij het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) op basis van het gloednieuwe QMentum Global normenkader. Het label staat garant voor aantoonbare kwaliteit en veilige zorg.

Wat is het NIAZ?

Het NIAZ of Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg, auditeert Nederlandse en Vlaamse ziekenhuizen op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Daarvoor heeft het NIAZ een referentiekader ontwikkeld, waaraan zorginstellingen moeten voldoen om een kwaliteitserkenning te bekomen. Een kwaliteitslabel van het NIAZ is 4 jaar geldig, waarna een volledige hertoetsing zal gebeuren.

Meer informatie vindt u op de website van het NIAZ.

Audit

Begin maart 2020 ontving AZ Oudenaarde 8 NIAZ-auditoren. Zij namen gedurende 4 dagen alle aspecten van de ziekenhuiswerking en zorgverlening onder de loep. Daarvan moest reproduceerbare kwaliteit en gegarandeerde patiëntveiligheid in de zorgprocessen aantoonbaar zijn. Het College van Kwaliteitsverklaringen beslist op basis van het auditorenrapport dat AZ Oudenaarde accreditatiewaardig is.

Resultaat

De auditoren toetsen het ziekenhuis met behulp van de tracermethodiek: ze volgen het tracé van een patiënt, systeem of proces. Het auditteam nam maar liefst 1758 criteria onder de loep. AZ Oudenaarde behaalde een monsterscore van 99% op alle gouden criteria en 100% op de vereiste instellingsrichtlijnen.

Waarom QMentum Global?

Het vastleggen van kwaliteitsinitiatieven door het management verschoof met dit nieuwe normenkader naar het structureel verankeren van kwaliteitsdenken op de werkvloer, met participatie van de patiënt in het zorgproces.

AZ Oudenaarde heeft een gedegen patiëntparticipatiebeleid hoog op de agenda gezet en meegenomen in haar kernwaarden. Patiënten en familie worden op diverse wijzen betrokken, startend met meningen vragen over de zorgverlening, tot meedenken en beslissen over het eigen zorgtraject. Via de Cliëntenraad is er zelfs de mogelijkheid om op een hoger niveau aanbevelingen te doen over het kwaliteitsbeleid.