Verbeteracties


In AZ Oudenaarde meten we de kwaliteit van onze zorg continu. Door middel van toetsingsmomenten meten we hoe we scoren op kwaliteitsindicatoren. Ook uit meldingen van (bijna-)incidenten en klachten van patiënten en/of familie trekken we de nodige conclusies.  

De bevindingen van deze metingen worden regelmatig in onze kwaliteitsstuurgroep besproken. Hieruit volgen acties die de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren.

Voorbeelden van verbeteracties in 2019

  • Verbeterborden

Begin 2019 zijn verbeterborden ingevoerd op de verpleegafdelingen en de schoonmaakdienst. Het verbeterbord is een whiteboard, standaard bedrukt als verbeterbord, en dient om kwaliteit bespreekbaar te maken op de afdeling, door het betrekken van de medewerkers. Het bord bestaat uit een raster voor verbeteritems en oplossingen, een luik voor het bespreken van indicatoren en een luik voor het geven van een pluim aan de dienst.

  • Uitwerking patiëntparticipatiebeleid

In 2019 werd er volop ingezet op het begrip ‘patiëntparticipatie’. In AZ Oudenaarde betekent dat dat de patiënt niet alleen geïnformeerd, maar ook betrokken wordt bij de zorg, op verschillende niveaus in de organisatie. We stimuleren onze zorgverleners om participatieprojecten op te zetten.

Voorbeelden van verbeteracties in 2020

  • Valpreventie op Pediatrie

De afdeling Pediatrie maakte een veiligheidskaart op maat van ouders en kinderen om hen bewust te maken op mogelijke valrisico.

  • Prijsramingen voor veel voorkomende ingrepen

Ziekenhuisfacturen worden volgens een vast stramien opgemaakt. Om patiënten een zo goed mogelijk beeld te geven van hun eindfactuur, heeft de facturatiedienst kostprijsramingen gemaakt voor een aantal veel voorkomende ingrepen. 

  • Drie goede vragen

Op consultatie gaan bij de arts kan overweldigend zijn. De goede vragen stellen, kan helpen om het gesprek in de juiste richting te sturen. Een flyer werd ontwikkeld als pilootproject, het is de bedoeling om dit project nog verder uit te bouwen, in samenwerking met het ziekenhuisnetwerk.

Voor meer info raadpleeg:
Liesbeth Merckx
Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg
T 055 33 66 97
E Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.