Kwaliteit en patiëntveiligheid


Het bieden van verantwoorde, kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg staat centraal in de visie van het ziekenhuis. De slagzin van AZ Oudenaarde luidt: “de kwaliteit van vandaag is onze reputatie van morgen”.

In het kader van de ziekenhuisbrede accreditatie wordt in AZ Oudenaarde gestreefd naar een voortdurende verbetercultuur. Door het uitvoeren van interne metingen en deelname aan externe audits en overheidscontroles wordt de aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid permanent onder de aandacht gebracht van ziekenhuismedewerkers.