Kwaliteit en patiëntveiligheid


Het bieden van verantwoorde, kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg staat centraal in de visie van het ziekenhuis. De slagzin van AZ Oudenaarde luidt: “de kwaliteit van vandaag is onze reputatie van morgen”.

In het kader van de ziekenhuisbrede accreditatie wordt in AZ Oudenaarde gestreefd naar een voortdurende verbetercultuur. Door het uitvoeren van interne metingen en deelname aan externe audits en overheidscontroles wordt de aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid permanent onder de aandacht gebracht van ziekenhuismedewerkers.

Kwaliteitsvisie


Het aanbieden van kwaliteitsvolle gezondheidszorg is een speerpunt van AZ Oudenaarde, dat als strategische doelstelling en in onze missie en visie is opgenomen. Kwaliteit is ook een van de waarden die elke medewerker van AZ Oudenaarde geacht wordt om na te streven.

Lees verder

Kwaliteitsindicatoren


Een indicator is een getal dat wordt gemeten in een ziekenhuis en dat iets zegt over de kwaliteit van de zorg. AZ Oudenaarde verzamelt indicatoren over de eigen kwaliteit en neemt eveneens deel aan overheidsprojecten.

Lees verder

Patiëntveiligheid


Onze ziekenhuiswerking is erop gericht om een veilige zorg te kunnen bieden aan patiënten. Je kan ons zelf ook helpen om jouw zorgtraject in AZ Oudenaarde efficiënt en veilig te laten verlopen.

Lees verder

Patiënttevredenheid


Zorgverleners in AZ Oudenaarde zetten zich elke dag in om de beste zorgen te verlenen aan de patiënt. Om nog beter aan de verwachtingen kunnen voldoen, vragen we onze patiënten een  bevraging in te vullen. Dit kan via een tevredenheidsenquête die in de onthaalmap steekt of digitaal, via onze website.

Specifieke informatie of opmerkingen over ziekenhuisafdelingen worden direct teruggekoppeld. De overige informatie wordt statistisch verwerkt. De resultaten zijn een stimulans om onze zorg dagelijks te blijven verbeteren.

Lees verder

Externe toetsingen


1. Accreditatie

AZ Oudenaarde behaalde in 2020 als eerste Vlaamse ziekenhuis een kwaliteitslabel bij Qualicor Europe (voorheen NIAZ) op basis van het QMentum Global-normenkader. Het label staat garant voor aantoonbare kwaliteit en veilige zorg.

Lees verder

Participatie


In AZ Oudenaarde betekent patiëntparticipatie “het betrekken van de patiënt (en/of diens familie) bij de zorgverlening” en dit op verschillende niveaus in de organisatie. Van een duidelijke informatievoorziening tot het vragen naar de mening van patiënten en inspraak in beslissingen rond het behandeltraject. Dit gaat in de eerste plaats over de patiënt, ‘de ontvanger van de zorg’, maar kan ook betrekking hebben op de familie of het ondersteunend netwerk rond de patiënt.

Lees verder

Verbeteracties


In AZ Oudenaarde meten we de kwaliteit van onze zorg continu. Door middel van toetsingsmomenten meten we hoe we scoren op kwaliteitsindicatoren. Ook uit meldingen van (bijna-)incidenten en klachten van patiënten en/of familie trekken we de nodige conclusies.  

De bevindingen van deze metingen worden regelmatig in onze kwaliteitsstuurgroep besproken. Hieruit volgen acties die de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren.

Lees verder