Kwaliteit en patiëntveiligheid


Het bieden van verantwoorde, kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg staat centraal in de visie van het ziekenhuis. De slagzin van AZ Oudenaarde luidt: “de kwaliteit van vandaag is onze reputatie van morgen”.
In het kader van de ziekenhuisbrede accreditatie wordt in AZ Oudenaarde gestreefd naar een voortdurende verbetercultuur. Door het uitvoeren van interne metingen en deelname aan externe audits en overheidscontroles wordt de aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid permanent onder de aandacht gebracht van ziekenhuismedewerkers.

Accreditatie


Het kwaliteitsbeleid van AZ Oudenaarde werd op 1 juli 2016 beloond met een kwaliteitslabel van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), een ziekenhuisbrede accreditatie.

Lees verder

Zorginspectie


De Vlaamse overheid focust elk jaar op een bepaald zorgtraject. Dit zorgtraject wordt in al zijn complexiteit getoetst middels een onaangekondigd bezoek van de Vlaamse zorginspectie. Het thema van deze inspecties wordt op voorhand aan de ziekenhuizen bekendgemaakt en intern zorgvuldig voorbereid. De volledige verslagen zijn terug te vinden op de website van Zorginspectie.

Medische kwaliteitsindicatoren


Een indicator is een getal dat wordt gemeten in een ziekenhuis en dat iets zegt over de kwaliteit van de zorg. AZ Oudenaarde verzamelt zelf indicatoren over de eigen kwaliteit en neemt eveneens deel aan overheidsprojecten.

Lees verder

Patiëntveiligheid


Door middel van kwaliteitsprojecten wordt de focus rond patiëntveiligheid scherp gehouden bij de zorgverleners van AZ Oudenaarde.

Lees verder

Patiënttevredenheid


Zorgverleners in AZ Oudenaarde zetten zich elke dag in om de beste zorgen te verlenen aan de patiënt. Om nog beter aan de verwachtingen van de patiënt te kunnen voldoen, wordt de patiënt gestimuleerd om een patiënttevredenheidsbevraging in te vullen. Dit kan via een tevredenheidsenquête die u in de onthaalmap aantreft of digitaal, via onze website.

Specifieke informatie of opmerkingen over ziekenhuisafdelingen worden direct teruggekoppeld. De overige informatie wordt statistisch verwerkt. De resultaten zijn een stimulans om onze zorg dagelijks te blijven verbeteren.

Resultaten

Uit de tevredenheidsenquêtes van 2018 blijkt dat patiënten van AZ Oudenaarde over het algemeen zeer tevreden zijn over de werking van het ziekenhuis.

In 2018 werden 897 bevragingen ingevuld. Dit aantal is voldoende hoog om conclusies te kunnen maken op ziekenhuisniveau. We streven echter naar meer ingevulde formulieren. Daarom wordt samen met de Cliëntenraad van AZ Oudenaarde bekeken hoe we de enquête meer gebruiksvriendelijk kunnen maken.

  • Patiënten geven hun verblijf in AZ Oudenaarde een gemiddelde score van 8,36 op 10.
  • 92,64 % zou het ziekenhuis aanbevelen aan anderen.
  • Patiënten scoren zowel de medische als de verpleegkundige zorg zeer hoog, met een gemiddelde score van 3,68 op 4.

In een ranking van meest tot minst tevreden, scoren patiënten het meeste punten voor de vriendelijkheid van de verpleegkundigen, de toegediende zorgen en het onthaal door de verpleegkundigen, de vriendelijkheid van de artsen en de medische zorg.

De kwaliteit van de maaltijden, de temperatuur van de maaltijden en de facturen en betaling scoren gemiddeld het minste, maar nog altijd meer dan 3 punten op 4. We bekijken hoe we op deze punten meer tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen van onze patiënten.

Ziekenhuishygiëne


De dienst ziekenhuishygiëne heeft als doel infecties binnen het ziekenhuis te voorkomen of tot een minimum te verminderen.
Er zijn vele bacteriën waar wij allemaal in het dagelijkse leven mee in contact komen en die doorgaans geen ziekte veroorzaken. Jammer genoeg kan een ziekte, een ongeval, het ondergaan van een ingreep of een ziekenhuisopname uw immuunsysteem voor een tijdje verzwakken en dat maakt u vatbaarder voor besmetting.

Lees verder