Disclaimer


Dit is de website van de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde, Minderbroedersstraat 3 - 9700 Oudenaarde.

Privacybeleid

Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch jouw domeinnaam, noch je e-mailadres. Wij bewaren enkel je persoonlijke gegevens als je ons deze vrijwillig communiceert (bv. door een formulier in te vullen). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als je ons via onze site je postadres meedeelt, kan je van ons periodieke mailings ontvangen over producten, diensten en evenementen. Contacteer ons indien je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen.

Wanneer U op een andere manier met het ziekenhuis in contact komt:
als patiënt, als bezoeker, als sollicitant of als leverancier, dan zullen er persoonsgegevens worden bijgehouden. Algemene informatie over de aard van de informatie die wordt bijgehouden, over uw rechten en onze beveiligingsmaatregelen, vindt u hier.

Indien U meer informatie wenst over de persoonsgegevens die wij over u persoonlijk bijhouden dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of tijdens de kantooruren telefonisch: 055/33 66 64. 

Intellectuele rechten

Alle teksten, foto's of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

Aansprakelijkheid

vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat de vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.
De vzw Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade.

Google Analytics

Door het bezoek aan de website van AZ Oudenaarde vzw kan informatie over de toegang (datum, tijd, bezochte pagina) op de server worden opgeslagen. Deze data vallen niet onder de persoonsgebonden data, maar zijn anoniem gemaakt. Deze worden uitsluitend voor statistische doeleinden verwerkt

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google") Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies", tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten te maken over de website-activiteiten voor de website-beheerder en om verdere diensten gerelateerde aan het gebruik van de website en het internet te ontwikkelen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere data van Google koppelen. U kunt de installatie van cookies door en instelling in uw browser verhinderen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van de website kunt benutten. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de bewerking van de door u verstrekte data door Google in de hierboven omschreven manier en voor het genoemde doel.

Inzage en correctie van persoonlijke gegevens

Op schriftelijke aanvraag verlenen wij aan de gebruikers toegang tot alle informatie die wij van hen zouden bijhouden. Je hebt recht op inzage en correcties van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels met betrekking tot de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van je persoonsgegevens, kan je terecht bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Technisch

Via de site kan je verschillende documenten raadplegen in pdf-formaat. Indien je geen pdf-formaat kan lezen, kan je de gratis Adobe Reader installeren.
acrobat

Voor vragen of opmerkingen over deze site, suggesties en signalementen aan de redactie stuur je een e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

AZ Oudenaarde vzw geeft uitdrukkelijk aan dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. per e-mail) veiligheidshiaten kent en niet voor 100% kan worden beveiligd tegen toegang door derden. Het gebruik van contactgegevens - in het bijzonder de telefoon-/faxnummers en e-mail adressen - voor reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij AZ Oudenaarde vzw van te voren schriftelijke toestemming heeft gegeven of er reeds een zakelijk contact bestaat. In geval van overtreding behoudt AZ Oudenaarde vzw zich het recht op juridische stappen voor.