Beleidsvisie


Missie

Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde wil als basisziekenhuis in de regio Vlaamse Ardennen kwaliteitsvolle gezondheidszorg aanbieden. Het ziekenhuis streeft ernaar de toegankelijkheid van zorg te garanderen voor iedereen, met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Men tracht tevens deze zorg continu te evalueren en te verbeteren.
Bovendien wenst het ziekenhuis deze kwaliteitsverzorging te leveren aan de beste kostprijs. Door degelijk uitgewerkte communicatiestromen worden de eisen die aan deze kwaliteitszorg worden gesteld, aan alle werknemers van ons ziekenhuis kenbaar gemaakt zodat allen ernaar kunnen handelen en de patiënten uiteindelijk de resultaten van deze zorg dag na dag kunnen ervaren.

Visie

Ons ziekenhuis wil zich positioneren als een dynamisch en kwalitatief hoogstaand basisziekenhuis met een degelijke lange termijnvisie.
Het ziekenhuis wil in de regio Vlaamse Ardennen komen tot een duurzame uitbouw van een multidisciplinaire, kwaliteitsvolle gezondheidszorg volgens de noden van de bevolking.
Wij willen de ziekenhuisactiviteiten optimaliseren en differentiëren door het uitbouwen van overkoepelende zorgprogramma´s die onmiddellijk aansluiten bij de zorgbehoeften van de bevolking, door een verdere (sub)specialisatie en intensifiëren van de zorgverlening. Om dit te kunnen verwezenlijken werden samenwerkingsverbanden aangegaan met het ASZ-Aalst en het UZ-Gent.
Wij streven naar een degelijke communicatie tussen alle departementen binnen het ziekenhuis met als doel aan de patiënten continu een kwaliteitsvolle verzorging te kunnen aanbieden en dit vanaf het eerste contact met het ziekenhuis.
Wij willen aan alle medewerkers voldoende opleiding geven op niveau van kwaliteit, procedures en attitudes, zodat iedereen alle ontwikkelingen en verbeteracties binnen het ziekenhuis kan volgen en uitvoeren.
Om de kwaliteit van zorgen continu te kunnen evalueren en bij te sturen en op die manier te streven naar een steeds betere kwaliteit, wordt binnen het ziekenhuis procedurematig gewerkt via de PDCA-cyclus. Hierbij worden de wettelijke bepalingen rond kwaliteitszorg in ziekenhuizen gevolgd.