Bezoekuren


AZ Oudenaarde buitenzicht onthaal en restaurant

OPGELET: AANPASSING I.V.M. CORONAMAATREGELEN:

Door de preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn een aantal wijzigingen van kracht. Zie ons update-bericht met alle informatie hierover.

covid19b

Algemene regeling (vanaf maandag 5 september 2022)

  • Elke patiënt mag dagelijks bezoek ontvangen. Gelieve het bezoek te spreiden om te vermijden dat teveel bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.
  • Bezoek is mogelijk tussen 14 uur en 20 uur. Deze regeling geldt zowel tijdens de week als in het weekend.

Covidpatiënten

(Vermoedelijke) COVID-patiënten mogen dagelijks 2 bezoekers ontvangen tussen 14 en 20 uur. Bezoekers van COVID-patiënten melden zich vooraf aan bij de verpleegpost. Zij dragen verplicht een FFP2-masker en houden 1,5m afstand tijdens het bezoek.

Uitzonderingen

Voor deze afdelingen gelden andere afspraken:

  • Intensieve zorgen en stroke-hartbewaking: bezoek is mogelijk van 11 uur tot 11:30 uur, 15 uur tot 15:30 uur en 19 uur tot 19:30 uur. Het aantal bezoekers wordt afgesproken met de verpleging.
  • Pediatrie/neonatologie: Ouders mogen onbeperkt op bezoek komen. Het aantal bezoekers is af te stemmen met de verpleging.

DAGZIEKENHUIS & POLIKLINIEK

Er wordt 1 begeleider per patiënt toegelaten. De begeleider blijft zoveel mogelijk op dezelfde plaats en hanteert de voorgeschreven voorzorgs-maatregelen. Om zoveel mogelijk ruimte te kunnen toestaan in wachtzalen, blijft het aanbevolen om alleen naar het ziekenhuis te komen en enkel een begeleider mee te nemen indien absoluut noodzakelijk.

Rookverbod

rookverbod in AZ OudenaardeHet AZ Oudenaarde is aangesloten bij het netwerk van rookvrije ziekenhuizen. In het kader daarvan geldt een absoluut rookverbod over de volledige ziekenhuissite. Van de bezoekers wordt verwacht dat zij dit algemeen rookverbod respecteren. Doof je sigaret bij het betreden van de ziekenhuisterreinen in de daartoe voorziene asbakken.
Roken in openbare gebouwen is bij wet verboden en kan strafrechterlijk worden vervolgd. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen worden patiënten die, na te zijn aangemaand, het rookverbod blijven negeren, verzocht om onmiddellijk het ziekenhuis te verlaten. Het stipt naleven van het rookverbod is onontbeerlijk voor het waarborgen van de veiligheid, hygiëne en het comfort van de patiënt. E-sigaretten vallen eveneens onder de rookwetgeving en zijn dus ook verboden in het ziekenhuis en op de terreinen.

Aansluitend werd een rookstopkliniek opgericht voor patiënten en personeelsleden die overwegen te stoppen met roken. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij het onthaal of de hoofdverpleegkundigen.

Dieren in AZ Oudenaarde

De aanwezigheid van dieren in het ziekenhuis kan risico’s met zich meebrengen voor zowel de hygiëne (allergie- en infectierisico) als voor de veiligheid (verwondingen, angst voor dieren). Daarom worden er geen (huis)dieren toegelaten in het ziekenhuis. Dit geldt eveneens voor de cafetaria.

Uitzonderingen kunnen voorkomen in twee situaties, enerzijds in het geval van een terminale patiënt die afscheid wil nemen van een huisdier, anderzijds voor assistentiehonden.

Assistentiehonden

Een assistentiehond is een hond die een persoon met een beperking helpt of bijstaat. Hij is daarvoor speciaal opgeleid. De hond moet wel aan de leiband blijven.

Voor een vlot en veilig bezoek aan het ziekenhuis zijn er enkele algemene richtlijnen:

  • Assistentiehonden moeten steeds herkenbaar zijn.
  • Enkel geattesteerde assistentiehonden worden toegelaten. De eigenaar moet het pasje van de hond voorleggen aan het onthaal.
  • Assistentiehonden mogen niet vrij rondlopen. Ze zijn steeds aangelijnd en bewaakt.
  • Het baasje of een andere begeleider moet de zorg voor de hond op zich nemen.
  • Ziekenhuismedewerkers mogen niet in direct contact komen met de assistentiehond.

Assistentiehonden worden niet toegelaten op hoog risicoafdelingen, zoals het operatiekwartier (incl. recovery), het verloskwartier, afdelingen voor oncologie/hematologie, de hemodialyse en de dienst intensieve zorgen. De assistentiehond is wel toegelaten in de wachtzaal en het triagelokaal op spoedgevallen.

Meer informatie kan je lezen in onze brochure.