Bezoekuren


AZ Oudenaarde buitenzicht onthaal en restaurant

OPGELET: AANPASSING I.V.M. CORONAMAATREGELEN:

Door de preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn een aantal wijzigingen van kracht. Zie ons update-bericht met alle informatie hierover.

covid19b

(Vermoedelijke) COVID-19 patiënten mogen geen bezoek ontvangen, tenzij in de eindelevensfase.

ALGEMENE REGELING

 • Er wordt maximaal 1 bezoeker tegelijk per patiënt toegelaten.
 • Het bezoek kan komen tussen 15 uur en 19 uur, de duur van het bezoek is beperkt tot één uur.
 • Een kind dat op bezoek komt, mag tot de leeftijd van 14 jaar door een ouder begeleid worden. Kinderen ouder dan 14 worden als volwassenen beschouwd.

Het einde van het bezoekuur wordt 15 minuten vooraf centraal omgeroepen.

UITZONDERINGEN

 • Intensieve zorgen en stroke-hartbewaking: 30 minuten bezoek van 11 uur tot 11:30 uur, 15 uur tot 15:30 uur en 19 uur tot 19:30 uur.
 • Materniteit: Partner kan onbeperkt op bezoek komen. Tijdens de standaard bezoekuren worden max. 4 personen toegelaten op de kamer (incl. de bevallen mama, incl. de partner). Dit betekent dat er naast de partner max. 2 bezoekers tegelijk kunnen komen tijdens het bezoekuur, kinderen inbegrepen. De duur van het bezoek is beperkt tot één uur. Op tweepersoonskamers wordt het bezoek gespreid, beide mama’s mogen niet tegelijk bezoek ontvangen.
 • Pediatrie: Beide ouders mogen onbeperkt op bezoek komen. Als deze buiten de bezoekuren niet aanwezig kunnen zijn bij het kind (bv. als ze gaan werken), mag een derde persoon bij het kind blijven. Bezoek van broertjes en/of zusjes wordt omwille van hygiënische maatregelen nog niet toegelaten, ter bescherming van zowel onze zieke patiëntjes als hun gezonde leeftijdsgenoten.
 • Neonatologie: Ouders kunnen onbeperkt op bezoek komen indien er op dat moment geen ouder(s) van andere kinderen aanwezig zijn. Bezoek is af te stemmen met de verpleegkundige /vroedvrouw van neonatologie. Indien de bezoeker geen symptomen van COVID-19 vertoont, kan het bezoek doorgaan.
 • Palliatieve zorgen: hier mogen dagelijks twee personen op bezoek komen, maar op afspraak met het palliatief team.

Suggesties voor jouw bezoek

 • Jouw spontane hartelijkheid en je aandacht betekenen een belangrijke steun voor de patiënt.
 • Korte bezoeken worden door de patiënten meer gewaardeerd dan langdurige.
 • Het bezoek dient aangenaam te zijn en niet vermoeiend.
 • Voor jouw eigen comfort en voor de rust van de patiënten is het aangeraden om het aantal bezoekers op meerpersoonskamers te beperken.

Rookverbod

rookverbod in AZ OudenaardeHet AZ Oudenaarde is aangesloten bij het netwerk van rookvrije ziekenhuizen. In het kader daarvan geldt een absoluut rookverbod over de volledige ziekenhuissite. Van de bezoekers wordt verwacht dat zij dit algemeen rookverbod respecteren. Doof je sigaret bij het betreden van de ziekenhuisterreinen in de daartoe voorziene asbakken.
Roken in openbare gebouwen is bij wet verboden en kan strafrechterlijk worden vervolgd. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen worden patiënten die, na te zijn aangemaand, het rookverbod blijven negeren, verzocht om onmiddellijk het ziekenhuis te verlaten. Het stipt naleven van het rookverbod is onontbeerlijk voor het waarborgen van de veiligheid, hygiëne en het comfort van de patiënt. E-sigaretten vallen eveneens onder de rookwetgeving en zijn dus ook verboden in het ziekenhuis en op de terreinen.

Aansluitend werd een rookstopkliniek opgericht voor patiënten en personeelsleden die overwegen te stoppen met roken. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij het onthaal of de hoofdverpleegkundigen.

Dieren in AZ Oudenaarde

De aanwezigheid van dieren in het ziekenhuis kan risico’s met zich meebrengen voor zowel de hygiëne (allergie- en infectierisico) als voor de veiligheid (verwondingen, angst voor dieren). Daarom worden er geen (huis)dieren toegelaten in het ziekenhuis. Dit geldt eveneens voor de cafetaria.

Uitzonderingen kunnen voorkomen in twee situaties, enerzijds in het geval van een terminale patiënt die afscheid wil nemen van een huisdier, anderzijds voor assistentiehonden.

Assistentiehonden

Een assistentiehond is een hond die een persoon met een beperking helpt of bijstaat. Hij is daarvoor speciaal opgeleid. De hond moet wel aan de leiband blijven.

Voor een vlot en veilig bezoek aan het ziekenhuis zijn er enkele algemene richtlijnen:

 • Assistentiehonden moeten steeds herkenbaar zijn.
 • Enkel geattesteerde assistentiehonden worden toegelaten. De eigenaar moet het pasje van de hond voorleggen aan het onthaal.
 • Assistentiehonden mogen niet vrij rondlopen. Ze zijn steeds aangelijnd en bewaakt.
 • Het baasje of een andere begeleider moet de zorg voor de hond op zich nemen.
 • Ziekenhuismedewerkers mogen niet in direct contact komen met de assistentiehond.

Assistentiehonden worden niet toegelaten op hoog risicoafdelingen, zoals het operatiekwartier (incl. recovery), het verloskwartier, afdelingen voor oncologie/hematologie, de hemodialyse en de dienst intensieve zorgen. De assistentiehond is wel toegelaten in de wachtzaal en het triagelokaal op spoedgevallen.

Meer informatie kan je lezen in onze brochure.