Tips & afspraken


Suggesties voor uw bezoek

  • Uw spontane hartelijkheid en uw aandacht betekenen voor de zieke een belangrijke steun.
  • Korte bezoeken worden door de patiënten meer gewaardeerd dan langdurige.
  • Het bezoek dient aangenaam te zijn en niet vermoeiend.
  • Voor uw eigen comfort en voor de rust van de patiënten, is het aangeraden om het aantal bezoekers op meerpersoonskamers te beperken.

Rookverbod

rookverbod in AZ OudenaardeHet AZ Oudenaarde is aangesloten bij het netwerk van rookvrije ziekenhuizen. In het kader daarvan geldt een absoluut rookverbod over de volledige ziekenhuissite! Van de bezoekers wordt verwacht dat zij dit algemeen rookverbod respecteren. Doof uw sigaret bij het betreden van de ziekenhuisterreinen in de daartoe voorziene asbakken.
Aansluitend werd een rookstopkliniek opgericht ten behoeve van patiënten en personeelsleden die overwegen met roken te stoppen. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij het onthaal of de hoofdverpleegkundigen.
Roken in openbare gebouwen is bij wet verboden en kan strafrechterlijk worden vervolgd. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen worden patiënten die, na te zijn aangemaand, het rookverbod blijven negeren, verzocht om onmiddellijk het ziekenhuis te verlaten! Het stipt naleven van het rookverbod is onontbeerlijk voor het waarborgen van de veiligheid, hygiëne en het comfort van de patiënt.
E-sigaretten vallen eveneens onder de rookwetgeving en zijn dus ook verboden in het ziekenhuis en op de terreinen.

Dieren in AZ Oudenaarde

De aanwezigheid van dieren in het ziekenhuis kan risico’s met zich meebrengen voor zowel de hygiëne (allergie- en infectierisico) als voor de veiligheid (verwondingen, angst voor dieren). Daarom worden er geen (huis)dieren toegelaten in het ziekenhuis. Dit geldt eveneens voor de cafetaria.

Uitzonderingen kunnen voorkomen in twee situaties, enerzijds in het geval van een terminale patiënt die afscheid wil nemen van een huisdier, anderzijds voor assistentiehonden.

Assistentiehonden

Een assistentiehond is een hond die een persoon met een beperking helpt of bijstaat. Hij is daarvoor speciaal opgeleid. De hond moet wel aan de leiband blijven.

Voor een vlot en veilig bezoek aan het ziekenhuis, zijn er enkele algemene richtlijnen:

  • Assistentiehonden moeten steeds herkenbaar zijn.
  • Enkel geattesteerde assistentiehonden worden toegelaten. De eigenaar moet het pasje van de hond voorleggen aan het onthaal.
  • Assistentiehonden mogen niet vrij rondlopen. Ze zijn steeds aangelijnd en bewaakt.
  • Het baasje of een andere begeleider moet de zorg voor de hond op zich nemen.
  • Ziekenhuismedewerkers mogen niet in direct contact komen met de assistentiehond.

Assistentiehonden worden niet toegelaten op hoogrisicoafdelingen, zoals het operatiekwartier (incl. recovery), het verloskwartier, afdelingen voor oncologie/hematologie, de hemodialyse en de dienst intensieve zorgen. De assistentiehond is wel toegelaten in de wachtzaal en het triagelokaal op spoedgevallen.

Meer informatie kan u lezen in onze brochure.