Bezoekuren


AZ Oudenaarde buitenzicht onthaal en restaurant

OPGELET: AANPASSING I.V.M. CORONA-MAATREGELEN:

Door de preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn een aantal wijzigingen van kracht. Zie ons update-bericht met alle informatie hierover.

covid19b

In het belang van de patiënten dringen wij erop aan dat de bezoekuren gerespecteerd worden. Houd er rekening mee dat te veel of te langdurig bezoek vermoeiend kan zijn voor de patiënten.

Algemeen

Algemene regel: bezoek is toegelaten van 14.00 tot 20.00 uur.

In de voormiddag is geen bezoek toegelaten, indien nodig zal het personeel u hierover aanspreken.

Specifiek

Dienst Intensieve Zorgen

Wij vragen om het bezoek op de dienst IZ te beperken tot maximaal 2 personen,

  • van 11.00 tot 11.30 uur,
  • van 15.00 tot 15.30 uur,
  • van 19.00 tot 19.30 uur.

De bezoekuren zijn afhankelijk van de gezondheidstoestand van de patiënt. De behandelende arts of de hoofdverpleegkundige kan afwijkingen toestaan.

Dienst Stroke Unit

Bezoek is toegelaten voor maximaal 2 personen,

  • van 11.30 tot 12.30 uur,
  • van 16.30 tot 19.30 uur.

De behandelende arts of de hoofdverpleegkundige kan afwijkingen toestaan.

Kinderafdeling

Bezoek is toegelaten van 14.00 tot 20.00 uur.
Voor de ouders is het bezoek onbeperkt (wil vooraf afspreken met de verpleegafdeling)

Verloskunde

Bezoek is toegelaten van 14.00 tot 20.00 uur

Dagziekenhuis

Veel bezoek is af te raden omwille van het korte verblijf van de patiënt.
Vaak echter voelen patiënten zich rustiger als een familielid, kennis of vriend aanwezig blijft tijdens de dagopname.
Bij opname van een kind is de aanwezigheid van één van de ouders of van een ander familielid ten zeerste aangewezen.