Bezoekuren


AZ Oudenaarde buitenzicht onthaal en restaurant

OPGELET: AANPASSING I.V.M. CORONAMAATREGELEN:

Door de preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn een aantal wijzigingen van kracht. Zie ons update-bericht met alle informatie hierover.

covid19b

In het belang van de patiënten dringen wij erop aan dat de bezoekuren gerespecteerd worden. Houd er rekening mee dat te veel of te langdurig bezoek vermoeiend kan zijn voor de patiënten.

Algemeen

Algemene regel: bezoek is toegelaten van 14 tot 20 uur.

In de voormiddag is er geen bezoek toegelaten, indien nodig zal het personeel je hierover aanspreken.

Specifiek

Dienst Intensieve Zorgen

Wij vragen om het bezoek op de dienst IZ te beperken tot maximaal 2 personen,

 • van 11 tot 11.30 uur,
 • van 15 tot 15.30 uur,
 • van 19 tot 19.30 uur.

De bezoekuren zijn afhankelijk van de gezondheidstoestand van de patiënt. De behandelende arts of de hoofdverpleegkundige kan afwijkingen toestaan.

Dienst Stroke Unit

Bezoek is toegelaten voor maximaal 2 personen,

 • van 11.30 tot 12.30 uur,
 • van 16.30 tot 19.30 uur.

De behandelende arts of de hoofdverpleegkundige kan afwijkingen toestaan.

Kinderafdeling

Bezoek is toegelaten van 14 tot 20 uur. Voor de ouders is het bezoek onbeperkt (wil vooraf afspreken met de verpleegafdeling).

Verloskunde

Bezoek is toegelaten van 14 tot 20 uur.

Dagziekenhuis

Veel bezoek is af te raden omwille van het korte verblijf van de patiënt. Vaak echter voelen patiënten zich rustiger als een familielid, kennis of vriend aanwezig blijft tijdens de dagopname.
Bij opname van een kind is de aanwezigheid van een van de ouders of van een ander familielid ten zeerste aangewezen.

Suggesties voor jouw bezoek

 • Jouw spontane hartelijkheid en je aandacht betekenen een belangrijke steun voor de patiënt.
 • Korte bezoeken worden door de patiënten meer gewaardeerd dan langdurige.
 • Het bezoek dient aangenaam te zijn en niet vermoeiend.
 • Voor jouw eigen comfort en voor de rust van de patiënten is het aangeraden om het aantal bezoekers op meerpersoonskamers te beperken.

Rookverbod

rookverbod in AZ OudenaardeHet AZ Oudenaarde is aangesloten bij het netwerk van rookvrije ziekenhuizen. In het kader daarvan geldt een absoluut rookverbod over de volledige ziekenhuissite. Van de bezoekers wordt verwacht dat zij dit algemeen rookverbod respecteren. Doof je sigaret bij het betreden van de ziekenhuisterreinen in de daartoe voorziene asbakken.
Roken in openbare gebouwen is bij wet verboden en kan strafrechterlijk worden vervolgd. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen worden patiënten die, na te zijn aangemaand, het rookverbod blijven negeren, verzocht om onmiddellijk het ziekenhuis te verlaten. Het stipt naleven van het rookverbod is onontbeerlijk voor het waarborgen van de veiligheid, hygiëne en het comfort van de patiënt. E-sigaretten vallen eveneens onder de rookwetgeving en zijn dus ook verboden in het ziekenhuis en op de terreinen.

Aansluitend werd een rookstopkliniek opgericht voor patiënten en personeelsleden die overwegen te stoppen met roken. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij het onthaal of de hoofdverpleegkundigen.

Dieren in AZ Oudenaarde

De aanwezigheid van dieren in het ziekenhuis kan risico’s met zich meebrengen voor zowel de hygiëne (allergie- en infectierisico) als voor de veiligheid (verwondingen, angst voor dieren). Daarom worden er geen (huis)dieren toegelaten in het ziekenhuis. Dit geldt eveneens voor de cafetaria.

Uitzonderingen kunnen voorkomen in twee situaties, enerzijds in het geval van een terminale patiënt die afscheid wil nemen van een huisdier, anderzijds voor assistentiehonden.

Assistentiehonden

Een assistentiehond is een hond die een persoon met een beperking helpt of bijstaat. Hij is daarvoor speciaal opgeleid. De hond moet wel aan de leiband blijven.

Voor een vlot en veilig bezoek aan het ziekenhuis zijn er enkele algemene richtlijnen:

 • Assistentiehonden moeten steeds herkenbaar zijn.
 • Enkel geattesteerde assistentiehonden worden toegelaten. De eigenaar moet het pasje van de hond voorleggen aan het onthaal.
 • Assistentiehonden mogen niet vrij rondlopen. Ze zijn steeds aangelijnd en bewaakt.
 • Het baasje of een andere begeleider moet de zorg voor de hond op zich nemen.
 • Ziekenhuismedewerkers mogen niet in direct contact komen met de assistentiehond.

Assistentiehonden worden niet toegelaten op hoog risicoafdelingen, zoals het operatiekwartier (incl. recovery), het verloskwartier, afdelingen voor oncologie/hematologie, de hemodialyse en de dienst intensieve zorgen. De assistentiehond is wel toegelaten in de wachtzaal en het triagelokaal op spoedgevallen.

Meer informatie kan je lezen in onze brochure.