0/4
Inleiding

Beste student,

Je stageperiode is bijna afgelopen. Graag hadden wij van jou vernomen hoe je je stage ervaren hebt in ons ziekenhuis. Deze enquête peilt enerzijds naar je tevredenheid en anderzijds geeft ze ons feedback voor verbeterpunten.
Je antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Je vult deze vragenlijst in op de computer in de verpleegpost. Deze vragenlijst wordt automatisch doorgestuurd naar de begeleider (her-)intreders.

Dankzij je beoordeling kunnen we werk maken van een betere leer- en werkomgeving!

Dank je wel voor de medewerking!

Persoonlijke gegevens

Kijk eerst alle verplichte velden (aangeduid met *) na en klik dan op volgende.

Stellingen

Hierna vind je een aantal stellingen. Beoordeel in welke mate je het eens of oneens bent met de stellingen a.d.h.v. een puntenschaal van 0 tot 10.
Hierbij staat 0 voor ‘helemaal niet eens’, 5 voor ‘oneens noch eens’, 10 voor ‘helemaal eens’.

Kijk eerst alle verplichte velden (aangeduid met *) na en klik dan op volgende.

Slotvraag
captcharefresh